L’anglès, l’alemany i el francès són els cursos d’idiomes predilectes dels usuaris de l’aplicació de Qdcursos per aprendre una nova llengua estrangera. Actualment, representen el 10% de les cerques dels usuaris a l’hora d’escollir un curs de formació.

Aquestes dades indiquen que l’aprenentatge d’un nou idioma és fonamental per aconseguir un nou lloc treball. Es tracta d’una de les competències professionals bàsiques en la majoria de les empreses.

Poder comunicar-te amb un altre idioma, correctament, tant de manera oral com escrita és un factor diferencial a presentar una candidatura laboral.

Dels tres idiomes més sol·licitats pels usuaris de l’aplicació, l’anglès és l’idioma principal amb més varietats de cursos segons la finalitat que vulguin assolir els alumne. Els cursos d’anglès per ordre de preferència són els següents:

  • Anglès B1: Equival a un nivell bàsic de coneixements de l’idioma.
  • Anglès B2: Equival a un nivel intermig-bàsic que et permet parlar, escriure i entendre l’idioma de manera correcta.
  • Anglès C1: Equival a un nivell alt de l’idioma on pots elaborar textos ben estructurats i detallats amb una àmplia varietat de vocabulari i cohesió lingüística. A banda, d’aconseguir una excel·lent comunicació oral.
  • Anglès B2A: Equival a un nivell de capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç; capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, a situacions quotidianes.

L’alemany i el francès, cursos d’idiomes secundaris

Com a segon idioma per completar les competències professionals de llengües estrangeres, tenim l’alemany i el francès. Dos idiomes que es presenten com a secundaris respecte l’anglès però, que també tenen els seus partidaris per part dels usuaris de Qdcursos.

Els cursos d’alemany i de francès de Qdcursos corresponen al nivell bàsic de cada l’idioma. Aquestes formacions tenen com a objectiu nodrir als alumnes amb els coneixements bàsics en quant a vocabulari, estructures gramaticals i expressions orals i escrites.

És a dir, l’alumne adquirirà un primer contacte d’iniciació per seguir formant-se amb els següents itineraris corresponents d’aquests dos idiomes.

Des de l’inici del projecte de Qdcursos, com una aplicació capdavantera i referent que conté tota l’oferta formativa de formació professional ocupacional de tot el territori català, ha aconseguit el principal objectiu d’apropar els centres i els alumnes a l’accés a tota la formació.

Josep Ignasi Benet, tresorer de Catformació i responsable del projecte de Qdcursos, explica que l’estudi de cursos d’idiomes és una formació molt cridanera pels alumnes sobretot per millorar les competències professionals i els avantatges que poden aconseguir a nivell laboral”.

A més, conclou afegint queels cursos de formació de les llengües estrangeres permeten seguir avançant amb els itineraris marcat per nivell, fins assolir el més alt de cada idioma”.

Escriu el teu comentari