La comptabilitat bàsica es pot definir com una disciplina econòmica que té com a objectiu registrar de forma cronològica les despeses, els ingressos i altres operacions econòmiques que realitza una empresa o entitat.

Qualsevol emprenedor i/o empresari de petita, mitjana i/o gran empresa, ha de tenir uns coneixements bàsics sobre la comptabilitat. No és necessari ser la persona encarregada de portar-la dia a dia, ja que comptes amb un professional comptable en aquesta matèria, però és vital que dominis els conceptes bàsics que et permetin conèixer com respon la teva empresa a nivell financer.

Tenir controlada aquesta informació et dóna una idea global sobre quina és la situació l’activitat econòmica d’una empresa. La comptabilitat bàsica també s’encarrega d’estudiar i d’analitzar totes les transaccions financeres de la companyia.

Principals característiques de la comptabilitat bàsica

Algunes de les principals característiques que ens podem trobar al voltant de la comptabilitat bàsica són:

 • El registre comptable de moviments econòmics i financers de l’empresa.
 • La comptabilització sobre la base de principis i regulació legal local.
 • La realització de part o tots els estats comptables.
 • L’anàlisi i el seguiment comptable dels estats realitzats.
 • El mètode de comptabilització via partida doble.

D’aquesta manera, els factors que tenen en comú les diferents disciplines comptables són l’acció del registre comptable mitjançant la partida doble, la intervenció d’un marc legal o conjunt de regles, l’obligatorietat parcial o total d’elaboració d’estats comptables i per ende, la seva anàlisi de cara a detectar fallades processos.

Què és l’ haver i el deu? Quina diferència hi ha?

En el procés comptable d’una empresa, quan es duen a terme els comptes es distingeixen dos grans mecanismes: l’haver i el deure.

A continuació, explicarem en què consisteixen aquests dos aspectes fonamentals en la comptabilitat bàsica:

 • L’haver es correspon amb el capital que surt dels fons, també anomenats abonaments.
 • El deure són els diners que entren en els fons, i aquests corresponen als ingressos o als càrrecs.

A l’hora de realitzar una taula comptable, l’haver es col·loca a la dreta i el deure a l’esquerra per conformar dues columnes.

La taula comptable és, bàsicament, l’apunt gràfic que permet reunir les entrades i les sortides de diners. Es tracta d’un procés com si fos una balança: quan un dels dos puja, l’altre baixa.

En el curs de formació sobre la comptabilitat bàsica que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

 • En primer lloc, situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
 • En segon lloc definir els objectius de la comptabilitat.
 • En tercer lloc aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.
 • En quart lloc, iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics.
 • En cinquè lloc, ensenyar els procediments tècnics generals.
 • En sisè lloc, donar a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 • Finalment, Ensenyar determinats temes concrets d’aplicació general.

Escriu el teu comentari