Alguna vegada t’has plantejat mai com fer una bona gestió dels conflictes als quals t’enfrontes en les relacions amb els altres?

Ja sigui a la feina o en les relacions personals els nostres interessos i els d’altres poden ser diferents, i això genera conflictes. Cada persona té un estil propi de resolució o de gestió de conflictes. Descobreix quin és el teu.

Existeixen moltes maneres d’afrontar la gestió del conflicte. Òbviament, no hi ha una única manera de resoldre un conflicte. Algunes persones adopten un estil competitiu, veient la situació com una qüestió de guanyadors i perdedors. La idea bàsica és que perquè pugui guanyar un, inevitablement l’altre ha de perdre.

Un gran número de persones, davant d’una gestió del conflicte, acostuma a gestionar-ho a l’instant. I això no és casualitat, ja que la interpretació que es pot fer d’aquesta situació és la d’un escenari de competició, on el que prevaldria seria “el campi qui pugui”. La pròpia formulació de l’exercici com un pols ja portaria gairebé automàticament, almenys a la nostra cultura, a entendre que el que ens demanen és que competim.

Recomanacions per a la solució de conflictes a les teves relacions

Tenir una atmosfera afectiva

Evitar un conflicte és possible que ets capaç d’entaular una relació neutra amb les persones que t’envolten. Això vol dir que, si el teu entorn és favorable, també ho serà per evitar un conflicte.

Saber gestionar les percepcions

Sovint, un dels errors més grans que es comenten és aferrar-nos a les percepcions. Les percepcions humanes són el filtre per on veus les coses que passen al teu voltant.

Aquest filtre té un paper fonamental en el teu comportament perquè és l’encarregat de definir si la percepció que t’arriba és positiva o no. Per exemple, si perceps que alguna cosa no és justa, aquest sentiment pot fer que generis un conflicte.

Assumir una postura flexible

És essencial que tinguis la ment oberta per entendre més realitats a part de la teva. Has de mostrar predisposició al diàleg per generar escenaris diferents on sigui possible el debat i l’entesa.

Buscar Solucions

Solucionar com cal un conflicte no només és la solució a la bona entesa entre dues persones, sinó que també és la clau per tenir una bona salut mental i emocional.

El curs de formació de Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte web et permetrà:

• Interpretar la norma ISO en el context del centre educatiu.
• Saber relacionar els processos del centre amb el punt de norma i identificar els requisits per auditar processos.

Es tracta d’un dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació.

A continuació, podràs consultar el temari principal del curs de formació de Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte.

Author

Escriu el teu comentari