Comptar amb unes bones habilitats de comunicació és un punt de valor molt ben valorat a nivell professional.

Les habilitats de comunicació faciliten la construcció de relacions interpersonals positives i equilibrades, interaccions fluides amb altres interlocutors, la comprensió dels missatges que volem transmetre de la manera que volem fer-ho i ens permeten assolir objectius.

Una bona habilitat comunicativa és una competència molt demanda a nivell laboral.

Com podem definir les habilitats comunicatives?

Les habilitats comunicatives són les capacitats que tenim per poder comunicar-nos de manera eficient i amb destresa.

Al llarg de la nostra vida, gràcies a l’escolta, la lectura i l’escriptura, desenvolupem les nostres habilitats comunicatives sota una sèrie de regles socioculturals que ens permeten donar a entendre el destinatari, d’una manera més o menys eficient el nostre missatge.

Tenir unes habilitats comunicatives competents determinaran el nostre èxit en les relacions laborals i socials. És per això que comunicar-se bé aconseguirà que puguem gaudir d’unes millors relacions a la feina, relacions de parella, amistats, família i en general, amb totes les persones que ens envolten.

Quines són les habilitats comunicatives més destacades?

Quan parlem de quines són les habilitats comunicatives més importants caldria diferenciar entre les troncals i les bàsiques. Les habilitats troncals són 4, de les quals se’n deriva moltes altres de gran rellevància per a les interconnexions i l’intercanvi d’informació entre les persones.

També cal conèixer les 10 habilitats comunicatives bàsiques, les que permeten que un missatge s’enviï de manera que pugui ser comprès de la millor manera possible.

Les 10 principals habilitats de comunicació són:

 • Intel·ligència emocional
 • Cohesió i claredat
 • Amabilitat
 • Confiança
 • Empatia
 • Respecte
 • Escolta activa
 • Ment oberta
 • To de veu modulat

En el curs de formació sobre habilitats de comunicació que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següent objectius:

Objectius generals:
 • Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.
Objectius específics:
 • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
 • Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
 • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Informa’t a la pàgina web de Qdcursos sobre aquest curs de formació d’Habilitats de Comunicació.

Author

Escriu el teu comentari