L’educació emocional es pot definir com un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral.

L’educació emocional és una forma de prevenció primària inespecífica, consistent a intentar minimitzar la vulnerabilitat a les disfuncions o prevenir-ne l’ocurrència. Quan encara no hi ha disfunció, la prevenció primària tendeix a confluir amb l’educació per maximitzar les tendències constructives i minimitzar les destructives.

Els nens i els joves necessiten, en el seu desenvolupament cap a la vida adulta, que se’ls proporcionin recursos i estratègies per enfrontar-se amb les inevitables experiències que la vida ens ofereix. En definitiva, es tracta de capacitar totes les persones perquè adoptin comportaments que tinguin present els principis de prevenció i desenvolupament humà.

Quins són els objectius de l’educació emocional?

En primer lloc, depenent de l’enfocament conceptual amb què s’estudiï la intel·ligència emocional, els objectius de l’educació emocional seran parcialment diferents. Així, des d’un enfocament ampli, es podrien enumerar els objectius següents de l’educació emocional:

  • Identificar i comprendre millor les emocions pròpies i alienes.
  • Desenvolupar la capacitat de regular les emocions pròpies en funció de la informació que ens han aportat. La fi que perseguim no és altra que la de ser feliços.
  • Valorar les nostres qualitats positives, percebre els nostres defectes i orientar-los al creixement de bona autoestima.
  • Desenvolupar les nostres habilitats socials, per a la vida i per al benestar propi i de les persones que ens envolten.

Diversos estudis demostren que els programes d’aprenentatge socioemocional a l’aula tenen un impacte positiu sobre el clima escolar i promou una sèrie de beneficis acadèmics, socials i emocionals dels estudiants. Milloren el rendiment acadèmic dels alumnes implicats, milloren les actituds i els comportaments, redueix els comportaments negatius i l’angoixa emocional:

Finalment en el curs de formació sobre l’educació emocional a l’aula que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs un principal objectiu que és:

  • Conèixer què és la intel·ligència emocional i identificar el nou enfocament de la intel·ligència per a desenvolupar programes d’educació emocional.
  • Facilitar estratègies per a potenciar l’autoconeixement en l’alumnat i els docents. – Aprendre a gestionar millor les emocions i l’estrès, mitjançant la identificació de les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
  • Conèixer els elements que influeixen en l’autoestima i la motivació.
  • Millorar les relacions interpersonals i la comunicació dins i fora de l’aula a partir de l’empatia, l’escolta i l’assertivitat.
  • Promoure l’educació emocional entre l’alumnat.
  • Aplicar els aprenentatges dins la comunitat educativa.

Escriu el teu comentari