Els informes de seguretat privada són un tipus de document que s’encarrega de redactar un treballador o un guàrdia de seguretat. Inclou molts detalls sobre els fets ocorreguts al torn d’un treballador. Aquests informes contenen investigacions, entrevistes i observacions que són crucials per garantir la seguretat i la responsabilitat.

Els informes de seguretat pretenen ser un historial dels fets que han tingut lloc durant un període de temps específic. Aquests documents són per documentar un fet traumàtic que ha afectat algú o alguna cosa. A causa de la naturalesa seriosa dels incidents, cal posar molta cura en la investigació inicial, així com a l’hora d’escriure un informe.

Per què són importants aquests informes?

La precisió dels informes de seguretat és essencial per mantenir l’ordre i preservar la seguretat física d’un espai. Els informes que ofereixen detalls adequats dels fets, les rutines i els incidents proporcionen una visió i una informació sobre els possibles perills o els punts febles.

La revisió d’aquests informes permeten una reflexió honesta sobre el protocol, la política i els procediments, cosa que és crucial per prevenir o avançar-se a situacions insegures. Els tribunals, els detectius o els advocats també poden sol·licitar o citar aquests documents com a prova.

Quins tipus d’informes de seguretat hi ha?

Els incidents de seguretat tenen diverses fases i, per aquest motiu, hi ha diversos tipus d’informe en funció de l’audiència i l’objecte.

  1. Informe de detecció: S’ha detectat i confirmat un incident de seguretat. En aquest informe (adreçat als responsables tècnics) es compta a 2-3 paràgrafs el que se sap fins al moment de l’incident, estimant els sistemes afectats i l’impacte. L’objectiu és iniciar la resposta davant de l’incident, prioritzant la rapidesa sobre l’exactitud.
  2. Informes de batalla: Són actualitzacions de l’informe de detecció, resumint les accions preses per l’equip de resposta davant d’incidents. A mesura que es va avançant en la resposta, aquests informes haurien d’incrementar la seva exactitud (anem sabent amb més detall els fets).
  3. Informes de crisi: L’objectiu és el mateix que els informes de batalla, però l’audiència passa a ser personal no tècnic (direcció i/o legal). Prima la claredat del missatge, i s’ha d’anar amb compte amb el que es diu.
  4. Informes de IOC (Indicators of Compromise): Són informes destinats a compartir intel·ligències amb altres departaments o entitats. En molts casos estan anonimitzats (sense informació de l’origen), i consten de 1-2 paràgrafs introductoris i d’un llistat de IOC (Indicadors de Compromís) perquè siguin comprovats pels receptors.

Actualment, és fonamental a l’hora d’avaluar una resposta davant d’incidents i comprovar que s’ha actuat correctament. Per això, saber redactar correctament un informe de seguretat ha de ser una competència fonamental per a qualsevol treballador de vigilància.

Escriu el teu comentari