Els primers auxilis són la primera assistència que es presta a una persona que està patint un episodi d’urgència o afectació de la seva pròpia salut.

El personal sanitari s’enfronta diàriament a aquestes situacions quan qualsevol ciutadà pateixen un accident. Es converteixen en les persones de referència i les que actuen en primer lloc per salvar la vida d’una persona.

A l’hora d’atendre una persona davant d’una urgència, es poden destacar dos tipus d’accions:

 • Accions directes: Les que actuen sobre la persona, aplicant-li algun tipus de tècnica com a suport psicològic, immobilització, obertura de via aèria, el taponament d’una hemorràgia, etc.
 • Accions indirectes: que afavoreixen l’atenció de la persona accidentada o en situació d’urgència. Com pot ser avisar els serveis d’emergències per que activin els recursos adequats  i senyalitzar la zona on s’ha produït l’accident.

També, s’ha de tenir en compte els anomenats “Primers Auxilis Emocionals”, és a dir, el suport, la tranquil·litat i la seguretat que poden transmetre a la persona accidentada o als familiars. Per tant, són indispensables, sobretot, quan són nens o nenes els implicats en la urgència.

Per consegüent, sempre que un professional dugui a terme l’aplicació d’uns primers auxilis, és important conèixer uns consells bàsics l’hora d’actuar:

 • Actuar amb rapidesa, però conservant la calma.
 • Evitar aglomeracions.
 • Saber imposar-se’n.
 • No moure la persona ferida, en cas que sigui imprescindible.
 • Trasllat adequat.
 • No donar al ferit de beure, menjar o medicar.
 • Tranquil·litzar el ferit.
 • Mantenir el ferit calent.
 • Fer només allò imprescindible.
 • Si no se sap, abstenir-se’n.

Tècniques bàsiques de primers auxilis

És important tenir nocions bàsiques de primers auxilis per poder actuar davant de possibles accidents o situacions de risc. Als primers auxilis hi ha una sèrie de tècniques i procediments de caràcter immediat que són els que s’ofereixen a la persona víctima d’accident o malaltia sobtada. Aquestes tècniques són les següents:

 • La reanimació cardiorespiratòria o RCP.
 • Com actuar en cas d’ennuegament o asfíxia.
 • Com tractar cremades.
 • Maneig i tractament de ferides obertes.
 • La manera d’actuar davant d’una hemorràgia.
 • Disposar d’una farmaciola de primers auxilis si fos possible.

En el curs de formació sobre Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari en el que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs varis objectius com el següents:

 • Conèixer les pautes de primers auxilis en el moment d’una emergència amb risc vital.
 • Aprendre a valorar la situació de l’accidentat.
 • Saber quina és la intervenció que cal realitzar per minimitzar riscos, i fer un bon suport vital bàsic.
 • Conèixer les pautes d’actuació per a la maniobra d’obstrucció de vies respiratòries.
 • Conèixer les pautes d’actuació en situacions d’hemorràgia, de traumatisme, alteracions de la consciència i altres situacions que puguin esdevenir risc per la persona.

Escriu el teu comentari