La dislèxia es pot definir com a un trastorn de l’aprenentatge que produeix una dificultat per llegir, problemes per identificar els sons de la parla i per comprendre com es relacionen amb les lletres i les paraules (decodificació).

Aquesta patologia no afecta només la dificultat en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, sinó que a més a més les persones amb aquest trastorn també poden tenir dificultats a l’àrea de la velocitat de processament, a les habilitats motrius o a la percepció visual i/o auditiva.

Tipus de Dislèxia

Segons l’origen d’aquesta malaltia hi ha un classificació on hi trobem dos tipus de dislèxia:

 • Adquirida: La que apareix per haver causat una lesió cerebral.
 • Evolutiva: No apareix per una lesió del cervell en concret. No té res a veure que hi hagi o no una lesió cerebral. Normalment, és la que més es produeixen a l’edat infantil.

Símptomes Dislèxia

Hi ha molts símptomes arran d’aquest trastorn, que permet als professionals de la matèria detectar els primers indicis de l’aparició de la malaltia. Els símptomes de la Dislèxia són els següents:

 • Problemes a la lateralitat.
 • Nocions espacials i temporals alterades.
 • Confondre paraules amb pronunciació semblant.
 • Dificultat per articular o pronunciar paraules.
 • Transposició de les lletres, canviar l’ordre i invertir números.
 • Lectura amb errors.
 • Problemes de concentració en la lectura o l’escriptura.
 • Dificultat per seguir instruccions i aprendre rutines.
 • Problemes a l’equilibri.
 • Problemes de memòria a curt termini.
 • Dificultats per organitzar els pensaments.
 • Problemes per mantenir l’atenció.
 • Dificultats en matemàtiques.
 • En alguns casos, i més en aquells mal manejats es presenta la dificultat de la parla.

En el curs de formació sobre Educació Inclusiva: Dislèxia en el que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs varis objectius com el següents:

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
 • Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 • Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del dislèxic.
 • Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
 • Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 • Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxia.
 • Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

Escriu el teu comentari