La programació de les pàgines web és una de les disciplines d’Internet que s’ha desenvolupat més i no deixa de sorprendre dia a dia amb les possibilitats que obre i genera en el món online.

No només aconsegueix satisfer les necessitats que es generen, sinó que sense la generació de necessitats ofereixen serveis als usuaris que aquests no havien imaginat.

El desenvolupament web és un terme que defineix la creació de llocs web per a Internet o una intranet. Per aconseguir això, la tecnologia de programació s’utilitza al costat del servidor i del costat del client, la qual cosa implica una combinació de processos de base de dades utilitzant un navegador per realitzar certes tasques o mostrar informació.

Què és un programador web?

El programador web és el professional que crea llocs web utilitzant diferents llenguatges de programació, com HTML, CSS3 o JavaScript.

És també qui s’encarrega de garantir el funcionament de l’accés a una pàgina web. La funcionalitat i el disseny és una cosa molt important pel que la seva feina és fonamental.

Tenint en compte aquests coneixements generals que ha de tenir aquest professional, algunes de les seves funcions principals són:

  • Dissenyar llocs web i aplicacions.
  • Definir la interfaz gràfica del projecte.
  • Mantenir l’arquitectura i la funcionalitat de qualsevol lloc.
  • Treballar al back-end d’una web per realitzar qualsevol canvi de configuració a la mateixa.

Gràcies a la programació web a internet, els servidors, que són els vinculants, entre el nostre lloc web i els usuaris, van començar a adaptar-se a aquestes noves tecnologies i llenguatges. D’aquesta manera, es millora els seus serveis, permetent que a través de programes es poguessin generar un diàleg online amb els usuaris de manera que aquests rebessin la informació que busquessin més ràpid i de forma més eficient.

D’aquesta manera va néixer Java Script, que ha incentivat a la creació d’altres llenguatges que van apuntar al mateix objectiu com PHP, i així constantment s’estan buscant millores i noves alternatives, totes que apunten a la interacció de l’usuari amb el lloc.

Per tot això, la programació del lloc web té la mateixa importància que el disseny web, no es tracta de posar un per sobre de l’altre, tots dos es complementen i fan que l’eficiència del lloc web sigui important.

En el curs de formació de programació web que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs uns objectiu determinats. Es tracta d’un curs 100% subvencionat per aprendre de manera pràctica a desenvolupar el codi de l’aplicació, realitzar proves inicials i comprovar si l’aplicació s’executa correctament amb aquest codi.

Escriu el teu comentari