L’analítica web és una de les funcionalitats més importants pels professionals del màrqueting online per conèixer l’estat i l’evolució real de les campanyes que duem a terme.

Serveix per potenciar i millorar el posicionament de les pàgines web que es gestionen i poder avaluar, si les accions contemplades dins de les mateixes han tingut l’efecte esperat.

I és que sense aquesta informació, les decisions i estratègies que es formulin, no tindran cap suport i es poden cometre errors molt greus.

L’analítica web és un pas més cap a l’èxit, ja que, per analitzar d’una manera correcta s’ha de tenir clar els objectius basats en els indicadors claus de rendiment, amb els Key Performance Indicators (KPI). D’aquesta manera, s’avaluaran aquests factors, variables i unitats de mesura de les estratègies de màrqueting en funció de cada tipus de negoci.

És important aclarir que l’analítica web no tracta de mesurar el trànsit del nostre lloc web, sinó d’entendre’l i analitzar-lo mitjançant la repercussió de les campanyes de màrqueting digital, la conducta dels usuaris a la pàgina web i cercar tendències del mercat.

Tipus d’Analítica de pàgines Web: Quantitativa i Qualitativa

  • Analítica Web Quantitativa: L’analítica web quantitativa ens aporta dades numèriques sobre valors de comportament.
  • Analítica Web Qualitativa: Si l’analítica web quantitativa respon al “què” fan els usuaris – l’analítica web qualitativa respon al “per què” del comportament dels usuaris, donant sentit a les dades obtingudes darrere de cada interacció (el “què”). L’analítica web qualitativa ens proporciona informació visual sobre el comportament de l’usuari dins de la nostra pàgina web el que ens serveix per optimitzar-ne la navegació.

Eines per fer Analítica Web

Alguns dels programes més importants per tenir una bona mètrica de les pàgines webs són:

  • Google Tag Manager: És una eina que ens permet simplificar el procés de gestió d’etiquetes del lloc web, per mitjà d’aquestes etiquetes actualitzem el lloc web i així mateix aquestes etiquetes ens permeten mesurar els objectius dins de Google Analytics i Google Ads.
  • Google Analytics: És l’eina més important per a l’analítica web, aquesta plataforma llançada des del 2005, permet agrupar tot el trànsit del nostre lloc web d’acord amb un comportament de compra i/o adquisició; Google Analytics ens ha permès arribar globalment al comportament que tenen els usuaris dins del nostre web amb informació precisa.
  • Google Search Console: És un servei gratuït que ofereix Google, per supervisar problemes d’aparició de les nostres pàgines web als resultats de cerca, cosa que ens permet detectar problemes d’usabilitat i indexació des de qualsevol dispositiu de cerca.

En el curs de formació d’Analítica Web que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

  • Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, mail Màrqueting.
  • Aprendre a fixar i aconseguir SMART en Màrqueting Digital.
  • Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

Escriu el teu comentari