El lideratge d’equips és un punt clau per poder aconseguir l’èxit empresarial de qualsevol negoci. En el món laboral, ser un líder s’ha convertit en una de les habilitats per cotitzades més la contractació d’un professional.

Per a qualsevol empresa que vulgui sobreviure a la competència és necessari col·locar en llocs de responsabilitat aquelles persones amb aptitud i actitud per liderar equips.

El lideratge s’ha anat transformant en els darrers temps.

Els líders moderns estan optant per mètodes més efectius i responsables, basats en la combinació de modes consultius i participatius. És a dir, el líder decideix, però involucrant en el procés de decisió els seus col·laboradors.

El lideratge d’equips es fonamenta en aquest principi de cooperació fent ús de tècniques per afavorir les idees i la integració dels membres del grup.

Un bon lideratge d’equips és el resultat duna influència recíproca. El líder influeix en l’equip i l’equip.

Definició de què fa un bon líder

El lideratge no només es tracta de ressaltar la grandesa individual o emportar-se la tasca de donar totes les direccions.

Entre les característiques que fan que un bon líder sobresurti hi ha:

  • Escoltar consells dels qui l’envolten per resoldre problemes de manera creativa.
  • Confiar en les persones del vostre entorn.
  • Delegar responsabilitats, generant un ambient de confiança al seu grup de treball.
  • Formar el seu equip per trobar oportunitats a les dificultats.
  • Administrar de bona manera els recursos a la vostra disposició.

Per què el lideratge d’equips són importants per aconseguir l’èxit professional?

Lideratge i treball en equip són dues competències professionals molt valorades per les empreses actualment.

Concretament, el treball en equip es considera clau per al creixement de qualsevol idea o projecte.

La capacitat de cooperar amb altres persones per assolir objectius és essencial, però, per assolir-ho amb èxit, cal comptar amb un lideratge fort que identifiqui les fortaleses i debilitats de cada integrant del grup i li assigni funcions adequades que pugui complir en temps i forma.

En el curs de formació sobre el Lideratge d’Equips que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

  • Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
  • Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
  • Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
  • Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
  • Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.

Escriu el teu comentari