El màrqueting es pot definir com un sistema d’investigació de mercat, per oferir valor i satisfer el client amb un objectiu final.

Aquesta disciplina es responsabilitza d’estudiar el comportament dels mercats i de les necessitats dels consumidors. Serveix per analitzar la gestió comercial de les companyies amb la finalitat d’atreure, captar, retenir i fidelitzar els clients finals a través de la satisfacció dels seus desitjos i la resolució dels seus problemes.

Quina ha estat l’evolució del màrqueting en els últims anys?

L’augment de les noves tecnologies i les novetats constants d’Internet, ha suposat que la creació de les tècniques de màrqueting tradicional s’han anat adaptat a l’entorn online. D’aquesta manera, va sorgir el màrqueting digital, que evoluciona ràpidament com ho fa la tecnologia.

El màrqueting online  utilitza els nous mitjans i canals per dissenyar estratègies que ajudin les empreses a destacar a Internet amb la finalitat de captar més clients. Les xarxes socials, els blocs d’empresa, l’email màrqueting, la publicitat a Google i altres mitjans són només alguns exemples de màrqueting digital.

Per tant, el màrqueting digital és l’evolució del màrqueting tradicional. Dels anuncis a la ràdio, la televisió o la premsa hem passat als anuncis a Internet. De les cartes amb publicitat que inundaven les nostres bústies hem passat a l’email màrqueting. De les presentacions en viu dels productes hem passat als webinars i als vídeos a YouTube.

La principal diferència és que les noves tecnologies ens permeten dissenyar estratègies de màrqueting personalitzades. Les eines analítiques ens ajuden a conèixer molt millor el nostre públic objectiu. Actualment, es treballa amb un buyer persona o client ideal oferint exactament el que necessita.

Què són les 4 Ps del màrqueting?

Les 4 ps del màrqueting són una fórmula senzilla per identificar i treballar en els elements essencials de la teva estratègia de màrqueting, segons E. J. McCarthy. Les 4ps són les següents:

  • Producte: És el punt de partida de tota estratègia de màrqueting, ja que és la clau per satisfer els desitjos del públic objectiu. Avui dia és millor definir el producte o servei des de les necessitats i motivacions del consumidor i els beneficis que li reporta, i no tant des de les característiques o els atributs de l’objecte.
  • Punt de venda: Els llocs estratègics de comercialització poden anar des d’una botiga online (ecommerce o marketplace) fins a una cadena de distribució amb stores físiques a diversos llocs i països. La finalitat de l’estratègia de distribució és facilitar que els clients potencials accedeixin fàcilment al producte o servei i aportar una bona experiència de marca en el procés de compra.
  • Preu: El preu que posarem al nostre producte o servei és una decisió molt important dins de l’estratègia de màrqueting.
  • Promoció: La promoció és l’última variable de les 4 ps del màrqueting, S’hi inclouen tots aquells mitjans, canals de distribució i tècniques que donaran a conèixer el nostre producte.

En el curs de formació de Màrqueting que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

  • Capacitar a l’alumnat per dissenyar i implementar un pla de màrqueting directe.
  • Dotar a l’alumnat dels coneixements estratègics de màrqueting directe més efectius i rendibles per implantar-los en la seva empresa.

Escriu el teu comentari