Una de les múltiples definicions que existeixen sobre la manipulació d’aliments és que implica el contacte directe amb els aliments durant la seva etapa de preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport i distribució.

Totes les persones que entren en contacte amb els productes alimentaris durant totes les etapes han de tenir la màxima seguretat en que tots els productes no entrin en contacte amb substàncies químiques o contaminants.

El manipulador d’aliments, també, ha de vigilar les dates de caducitat i retirar aquells productes que hagin caducat. A més, ha de controlar la higiene i la neteja dels llocs on s’emmagatzemen els productes alimentaris.

De manera general, la normativa en seguretat obliga a que els manipuladors d’aliments mantinguin una escrupolosa higiene personal, que no fumin mentre es manipulen els productes, que utilitzin guants de goma o altres elements protectors en cas de tenir ferides o talls, que facin servir roba neta i una gorra per mantenir els cabells recollits.

La indumentària és un altre punt important per a un manipulador d’aliments ja que ha de ser de color blanc o de colors clars per a visualitzar millor el seu estat de neteja i no ha de ser utilitzat en àrees diferents a la dels processos.

A més, el personal de manipulació d’aliments a d’utilitzar gorres i portar el seu cabell recollit en malles per evitar la contaminació, les operàries no han d’usar maquillatge, no poden usar joies, no s’ha de menjar, ni fumar ni escopir al lloc on estiguin processant aliments.

En aquest curs de formació de manipulació d’aliments té com a principal objectiu adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral.

A nivell més específic, altres objectius d’aquest curs seran:

• Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles.
• Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
• Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no derivats de contaminacions com al•lèrgies i intoleràncies.

El temari principal del curs de manipulació d’aliments és el següent:
  1. Els aliments.
  2. Tipus d’aliments. 
  3. Contaminació microbiana dels Aliments.
  4. Manipulació i higiene alimentària. 
  5. Higiene del manipulador. Higiene del local. 
  6. Pràctiques higièniques per a la manipulació d’ Aliments.
  7. Legislació alimentària aplicable. 
  8. Normativa actual genèrica. 
  9. Aliments al·lèrgens i intoleràncies.

Informa’t aquí del curs de formació de Manipulació d’Aliments.

Escriu el teu comentari