El posicionament SEO (Search Engine Optimization) és el conjunt de tècniques que s’apliquen en una pàgina web amb l’objectiu de millorar la seva posició i la seva visibilitat en els motors de cerca dels principals navegadors.

El SEO és l’optimització de contingut de qualitat perquè els motors de cerca de les diferents plataformes mostrin amb més facilitat quan un usuari necessiti trobar informació referent a un sector concret on hi ha la teva empresa.

Quan un usuari realitza una cerca, els motors de cerca mostren els diferents llocs web que han indexat a través d’una paraula clau en una llista de resultats de google. Aquests llistats de resultats són les diferents tipus de pàgines web que ofereix google a un usuari com a cerca orgànica.

Es tracta d’un un procés enfocat a situar una determinada pàgina web a les primeres posicions de les pàgines dels resultats de cerca davant d’una consulta específica d’un usuari.

Per què és important treballar el posicionament orgànic?

La raó principal per la qual és necessari el SEO és perquè fa més útil la teva pàgina web tant pels usuaris com pels motors de cerca. És necessari per ajudar els motors de cerca a entendre sobre què tracta cada pàgina i si és o no útil per als usuaris.

El SEO és la millor manera que els teus usuaris et trobin a través de cerques on la teva pàgina web és rellevant. Aquests usuaris busquen allò que tu els ofereixes. La millor manera d’arribar a ells és mitjançant un motor de cerca.

Claus per millorar el posicionament de la teva pàgina web

Els tres pilars claus per millorar el posicionament SEO de la pàgina web són els següents:

  • L’experiència d’usuari: Un dels factors més importants i que està guanyant pes amb el pas del temps. Si les visites tenen una bona experiència a la teva pàgina web, hi passen temps, converteixen i repeteixen. És a dir, als teus usuaris els agrada el contingut que hi veuen i interactuen, i això Google ho té molt en compte.
  • Optimització web: Tenir una web optimitzada és clau per millorar la velocitat i els temps de càrrega. Fonamental per captar l’usuari i no marxi a causa de l’espera de la càrrega.
  • Autoritat de la pàgina: Fa referència a la notorietat o popularitat de la teva pàgina. Si el lloc web i el contingut aporten valor, els usuaris el comparteixen i enllacen de manera natural. Google sap que interessa i ho té en compte a l’hora de posicionar-la.

Finalment en el curs de formació sobre el posicionament SEO que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs un principal objectiu que és:

  • Conèixer què és el SEO i quins són els seus avantatges per a l’empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.

Escriu el teu comentari