L’educació inclusiva suposa un model d’educació que atén les necessitats de tots els nens i les nenes, joves i adults, especialment aquells casos en què pot existir un risc d’exclusió social.

Aquest tipus d’educació no només es tracta per a persones amb discapacitat sinó a també per a tot l’alumnat sense distingir per la raça, la condició social, entre d’altres aspectes.

Les diferències entre l’enfocament tradicional en l’educació i l’educació inclusiva són les següents:

  • A l’enfocament tradicional es diagnostica cada alumne i alumna per determinar una categoria i solucionar el dèficit que existeix.
  • En l’educació inclusiva simplement s’analitzen les característiques de cada estudiant per determinar els suports que seran necessaris.
  • L’enfocament tradicional se centra en l’estudiant, mentre que l’inclusiu ho fa a classe.

L’educació inclusiva no s’utilitzen programes especials per a determinats estudiants, sinó que a la mateixa aula es respon a les necessitats de cada estudiant.

Transtorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un problema de salut mental que apareix a la infància i classificat com un trastorn de conducta.

Es caracteritza perquè els nens es mostren hiperactius, impulsius i tenen problemes per mantenir l’atenció en una única activitat de manera continuada.

Tot això comporta problemes en el rendiment escolar, així en les relacions personals amb els amics, els professors i la pròpia família.

Causes del TDAH

Diferents estudis apunten que hi ha un component genètic important, fins al punt que alguns experts consideren que hi ha un 76% de possibilitats que els fills d’una persona amb aquest trastorn també ho desenvolupin.

L’ambient familiar i l’entorn social només poden actuar com a impulsors dels símptomes però no contribuir a l’aparició de la malaltia.

Símptomes del TDAH

És important advertir que qualsevol persona pot presentar algun dels símptomes relacionats amb el TDAH, sense que això impliqui cap relació amb la malaltia.

El diagnòstic implica dues condicions fonamentals la coexistència de diversos símptomes i que es manifestin en els diferents ambients socials del nen de forma constant i prolongada.

No totes les persones diagnosticades de TDAH presenten els mateixos símptomes, sinó que hi ha una gran variabilitat dels uns als altres.

Objectius curs de formació educació inclusiva TDAH

• Conèixer i saber argumentar les diferències entre integració inclusió.
• Aprofundir en les bases conceptuals de la inclusió i les seves implicacions a l’escola, dins el marc normatiu vigent.
• Apropiar-se del llenguatge i significats propis de la inclusió per a poder compartir-los i promoure una reflexió per a l’avenç cap a l’escola inclusiva.
• Comprendre el procés d’inclusió educativa com una oportunitat per analitzar la pràctica docent i el context institucional que l’envolta.
• Dotar-se d’eines i dissenyar propostes d’intervenció amb l’objectiu de seguir avançant cap a l’escola inclusiva ajustant-se a la realitat del propi centre.

A continuació, podràs consultar el temari principal del curs de formació d’educació inclusiva: TDAH.

Author

Escriu el teu comentari