L’aplicació líder de la formació professional Qdcursos ha començat l’any 2023 estrenant nova pàgina web pels seus usuaris.

A finals del 2021 es va presentar el portal Qdcursos i durant tot aquest temps s’han anat analitzant les interaccions dels usuaris amb el portal.

Després d’entendre les necessitats dels usuaris es va decidir implementar un seguit de millores que han donat pas a la creació d’aquest nou portal. L’usabilitat del lloc web per aconseguir que l’usuari tingui una visita molt més interactiva segons la cerca realitzada, ha estat la principal premisa d’aquesta evolució.

La Patronal CATFormació, líder d’aquest projecte, afirma que porten molts mesos treballant amb l’evolució i la millora de la pàgina web, que ja s’estava quedant obsoleta, per donar un millor servei web tant als nous usuaris com als usuaris recurrents, que han estat i continuen confiant en els cursos de formació que troben al web i a l’APP Qdcursos.

L’equip tècnic informàtic, encarregat de la renovació de la pàgina web de l’aplicació, ha  basat la seva atenció en tres punts claus: el disseny, la tecnologia del frontend i l’arquitectura del projecte

Disseny

Tot el disseny corporatiu digital s’ha replantejat des de zero per donar més importància als cursos de formació destacats.

L’objectiu a mitjà termini és utilitzar etiquetes per caracteritzar la formació segons les temàtiques, últimes places, l’inici dels cursos, entre d’altres”, explica l’equip tècnic informàtic

A més, s’ha unificat el disseny dels components per a totes les aplicacions i els llocs webs del projecte de Qdcursos amb la finalitat d’establir una mateixa línia corporativa.

Tecnologia Frontend

La tecnologia utilitzada es coneix com a Nextjs, un framework de Javascript, que millora els temps de càrrega i donar flexibilitat per introduir nous components. 

La nostra prioritat en aquest canvi era millorar totes les càrregues de cada pàgina per millorar l’engagement dels usuaris i per millorar una mica el posicionament SEO de la pàgina”, afirma l’equip tècnic informàtic.

Arquitectura

En aquest punt, ha estat fonamental la migració de l’arquitectura als servidors per tenir tots els projectes sota contenidors de Docker.

Una millora, que no només afecta a les apps que utilitzen les BBDD de Qdcursos, sinó que ajuda a controlar de tot el trànsit.

Aquesta renovació de la pàgina web ja té introduïts més de 8.000 cursos dels més de 1.000 centres d’estudis integrats a l’aplicació de Qdcursos. 

Sense cap mena de dubte, aquesta renovació de la pàgina web ajudarà a l’usuari a tenir una millor interacció a l’hora de cercar i escollir el millor curs de formació per complir els seus objectius”, conclou la Patronal de CATFormació.

Escriu el teu comentari