Big Data és un terme que descriu el gran volum de dades, tant estructurades com no estructurades, que inunden els negocis cada dia. El que importa amb el Big Data és allò que les organitzacions fan amb les dades. Big Data es pot analitzar per obtenir idees que condueixin a millors decisions i moviments de negocis estratègics.

La naturalesa complexa del Big Data es deu a la naturalesa no estructurada de gran part de les dades generades per les tecnologies modernes, com per exemple els web logs, la identificació per radiofreqüència (RFID), els sensors incorporats a dispositius, la maquinària, els vehicles , les cerques a Internet, les xarxes socials com Facebook, ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents i altres telèfons mòbils, dispositius GPS i registres de centres de trucades.

En la majoria dels casos, per tal d’utilitzar eficaçment el Big Data, s’ha de combinar amb dades estructurades d’una aplicació comercial més convencional, com ara un ERP (Enterprise Resource Planning) o un CRM ( Customer Relationship Management).

Com funciona el Big Data?

El Big Data s’ha creat per la necessitat de comptar amb sistemes capaços de processar les diferències estructurals i semàntiques. Per fer-ho, requereix bases de dades NoSQL especialitzades que puguin emmagatzemar les dades d’una manera que no suposi un estricte compliment d’un model en particular. Això proporciona la flexibilitat necessària per analitzar fonts d’informació aparentment dispars i acabar obtenint una visió holística del que passa, com actuar i quan fer-ho.

Quines són les cinc “Vs” del Big Data

La primera pregunta que ens ve a la ment en considerar què és Big Data i per a què serveix, està relacionada amb quant de “gran” han de ser les dades per ser considerades “Big”. Finalment, l’enfocament correcte és no establir una mida en absolut, sinó relativa. La majoria d’experts defineixen el Big Data en termes de les cinc “Vs”:

  • Volum: La quantitat de dades es defineix “Big” no quan supera una mida definida, sinó quan el seu emmagatzematge, processament i explotació comença a ser un repte per a una organització.
  • Velocitat: la segona característica del Big Data està relacionada amb el ritme en què les dades s’estan generant, que augmenta constantment i que necessita una resposta en temps real per part de les empreses.
  • Varietat: el repte principal del Big Data resideix en la gran diferència de formats diferents en els quals trobem les dades i que poden anar des de text senzill, a imatges, vídeos, fulls de càlculs i bases de dades.
  • Veracitat: les dades han de ser fiables i han de ser mantingudes netes. Una gran quantitat de dades no té valor si són incorrectes i pot ser altament perjudicial, sobretot a la presa de decisió automatitzada.
  • Valor: les dades i els anàlisis han de generar un benefici per les empreses.

En el curs de formació sobre Big Data que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

  • Adquirir el domini de diferents programes per elaborar aplicacions didàctiques utilitzables a l’aula.
  • Conèixer les noves tecnologies i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació, prenent consciència de les possibilitats que ofereix la seva inclusió en l’àmbit educatiu.
  • Analitzar les estratègies pedagògiques de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  • Reconèixer els beneficis que aporta l’ensenyament assistit per ordinador en els processos formatius.
  • Presentar les característiques i avantatges del treball col·laboratiu a través d’eines TIC, per conèixer com estàs facilitant el treball grupal i proporcionant un espai en el que desenvolupar un treball en equip de forma innovadora, participativa, motivadora i de qualitat.

Escriu el teu comentari