La gamificació de l’aprenentatge és una tècnica que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu-professional.

El que es busca és aconseguir els millors resultats, ja sigui per absorbir millor alguns coneixements, millorar alguna habilitat o bé recompensar accions concretes.

Aquesta tècnica consisteix a utilitzar el pensament i la mecànica del joc en contextos no lúdics com l’educació o el treball.

El fet que els usuaris s’hagin de complementar entre ells per assolir cert objectiu, èxit o reconeixement, propicia que els participants se sentin integrats i involucrats en un projecte comú.

Aplicada als recursos humans d’una empresa, es tracta d’una nova i poderosa estratègia que, mitjançant la introducció de mecàniques de joc a l’aprenentatge dels processos de negoci, potencia la presa de decisions, la concentració, la motivació, l’esforç, la fidelització i altres valors comuns en tot joc.

Avantatges de fer servir la gamificació a l’aula

La gamificació està cada cop més estesa en les diferents etapes educatives: des de l’etapa Infantil, passant per Primària, fins als nivells educatius postobligatoris.

Això és perquè permet generar un aprenentatge significatiu a l’alumne, facilitant la interiorització de continguts i augmentant la seva motivació i participació servint-se dels sistemes de puntuació-recompensa-objectiu dels jocs.

Un dels avantatges principals de les TIC és que l’àmplia varietat de recursos permeten adaptar-se a nivells educatius i matèries molt diferents. Per això, ja es poden fer servir des de l’etapa d’Infantil.

La funció dels mestres serà clau per seleccionar les aplicacions, programes o plataformes d’aprenentatge que s’ajustin millor a cada alumne.

Objectius de la gamificació de l’aprenentatge

Qualsevol activitat realitzada en context de la gamificació cerca assolir tres objectius clars: d’una banda la fidelització amb l’alumne, en crear un vincle amb el contingut que s’està treballant.

D’altra banda, cerca ser una eina contra l’avorriment i motivar-los. Finalment, vol optimitzar i recompensar l’alumne en aquelles tasques en què només hi ha cap incentiu que el propi aprenentatge.

Aquells que utilitzen la gamificació afirmen que aporta ingredients molt atractius per als alumnes i que, gràcies al seu ús, obtenen millors resultats en algunes activitats.

En el curs de formació sobre la gamificació en l’aprenentatge que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següents objectius:

  • Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació en el temps de lleure.
  • Saber què són els centres de recursos lúdics.
  • Aprendre com n’és d’important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.
  • Adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l’anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l’esport tradicional.
  • Analitzar el paper de l’educador durant tot el procés del joc.

Escriu el teu comentari