El coaching és una disciplina nova que consisteix en la consecució dels objectius permetent desenvolupar-nos personal i professionalment. Es tracta d’un tipus de competència que ens ajuda a pensar de forma diferent, a millorar les condicions comunicatives que permeten mantenir i profunditzar en un mateix.

Dins d’aquesta disciplina existeixen 3 pilars en els quals es basa per agafar les regnes de la teva vida personal i professional. Els 3 pilars són la pressa de consciència, l’auto creença i la responsabilitat.

Un bon coach ha de donar-se compte i prendre consciència sobre el que està passant, on està passant i on vol arribar. El següent pas és sentir-se motivat i amb l’autoestima necessària per la consecució dels objectius.

En aquest sector, existeixen molts tipus de coachings especialitzat segons l’especialitat de la matèria. Els més destacats són els següents:

 • Personal: per aconseguir fites personals, superar obstacles i millorar com a persona.
 • Ontològic: es centra més en el «ser» i en les propietats transpersonals.
 • Esportiu: hi ha moltíssims professionals dedicats a això ja que va ser l’origen d’aquesta disciplina.
 • Empresarial: enfocat a la millora de les empreses, a aconseguir els objectius eliminant els problemes i obstacles principals.

Aquest curs de formació va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació.

Els principals objectius que pretén assolir en aquest curs de formació és conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que hi intervenen i utilitzar-lo en diversos contexts.

El temari d’aquest curs de formació serà el següent:
 • 1.1. Què és el coaching?
 • 1.1. Definició del terme.
 • 1.2. Origen del terme.
 • 1.3. Base teòrica del coaching.
 • 1.4. Diferències entre altres disciplines.
 • La professió del Coach.
 • 2.1. Codi ètic.
 • 2.2. Competències del coach.
 • 2.3. Fases del procés de coaching.
 • 2.4. Marc del procés de coaching.
 • Mètode GROW.
 • 3.1. L’objectiu àrees de la vida.
 • 3.2. Validar l’objectiu
 • 3.3. Explorar la realitat
 • 3.4. Obrir les opcions.
 • 3.5. El pla d’acció.
 • Marc conceptual de les emocions.
 • Competències emocionals.
 • Intel·ligència emocional i coaching.
 • 6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
 • 6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.

Inscriu-te aquí al curs de formació “Eines de coaching nivell 1”.

Author

Escriu el teu comentari