La intel·ligència emocional és la capacitat de comprendre, utilitzar i controlar les nostres emocions. Es tracta d’un dels conceptes clau per a poder comprendre quin ha estat el camí que ha pres la psicologia en les últimes dècades.

D’un model preocupat fonamentalment en els trastorns mentals per una banda i per les capacitats de raonament per l’altre, s’ha passat a un altre en el qual es considera que les emocions són una cosa intrínseca al nostre comportament i activitat mental no patològica i que són una cosa que ha de ser estudiat per a comprendre com som.

La Intel·ligència emocional també ens ajuda a entendre de quina manera podem influir d’una manera adaptativa i intel·ligent tant sobre les nostres emocions com en la nostra interpretació dels estats emocionals dels altres.

Aquest aspecte de la dimensió psicològica humana té un paper fonamental tant en la nostra manera de socialitzar com en les estratègies d’adaptació al mitjà que seguim.

Quins són els tipus d’intel·ligència emocional?

La intel·ligència emocional no n’hi ha només una. Existeixen diferents tipus i característiques que defineixen el coeficient intel·lectual d’un aspecte de la persona.

Aquestes poden dividir en cinc categories bàsiques:

  • En primer lloc la empatia: Consisteix a entendre com se senten els altres i aprendre a comunicar-se correctament per a aconseguir un objectiu comú. Cada persona reacciona de diferent manera a uns certs estímuls depenent del seu context i la seva experiència.
  • En segon lloc les habilitats socials: Les bones relacions interpersonals guien a les persones a l’èxit, ja que poden aconseguir més coses amb lideratge, gestió de conflictes, cooperació i treball en equip.
  • En tercer lloc L’autoconeixement: Aquest tipus d’intel·ligència emocional consisteix en la capacitat de reconèixer els sentiments que un té i com aquests poden afectar les accions que fan. La consciència emocional i la confiança són vitals per al seu desenvolupament.
  • En quart lloc la motivació: Aquest tipus es relaciona amb el compromís d’arribar als objectius que un es planteja, com es manté el positivisme davant les adversitats i quina és la iniciativa que una persona maneja per a plasmar determinades metes.
  • Finalment, L’autoregulació: Les tècniques d’autocontrol són essencials en la intel·ligència emocional. Controlar la durada de les nostres emocions i que tant influeixen aquestes en les nostres decisions és vital per a aquesta mena d’intel·ligència emocional.

Per això, en el curs de formació sobre la intel·ligència artificial que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs els següent objectius.

Objectiu general

• Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball.
• Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
• Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions interpersonals i interpersonals.

Objectiu Específic

• Identificar el nou enfocament de la intel•ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
• Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
• Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
• Desenvolupar l’empatia i la comunicació. – Utilitzar i expressar intel•ligentment les emocions en àmbits professionals.
• Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
• Aprendre a reconèixer les emocions al•lienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
• Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
• Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

A continuació, podràs consultar el temari principal del curs de la Intel·ligència Emocional.

Escriu el teu comentari