El Community Manager és el professional responsable de construir, gestionar i administrar la comunitat online al voltant d’una marca a internet, creant i mantenint relacions estables i duraderes amb els seus clients, els seus fans i, en general, qualsevol usuari interessat a la marca.

Què és un Community Manager?

Al contrari del que es pugui pensar, aquesta professió és molt complexa i aglutina múltiples competències i habilitats.

Pots adquirir-les pel teu compte o accelerar el procés realitzant algun programa de formació per a Community Managers, però el cert és que és molt probable que encara que el teu perfil sigui adequat per a aquest lloc hagis de preparar-te a fons si vols convertir-te en un autèntic professional d’aquest sector.

Segurament un bon perfil són aquelles persones que ja els agraden les xarxes socials i tenen grans dosis d’empatia, creativitat, enginy i són molt bons establint relacions a internet.

Funcions principals

Com Community Manager, has de definir una estratègia i uns objectius específics, que contribuiran als objectius i a l’estratègia de Social Media de la marca.

Les funcions es poden classificar en 4 àrees:

1.- Creació i gestió de continguts.

2.- La Monitorització de tots els paràmetres estratègics i definició de KPIS: engagement, creixement comunitat, ROI, trànsit web social, etc.

3.-Comunicació amb la comunitat. Establir diàlegs bidireccionals, crear audiències, humanitzar la marca i generar valor. En aquest punt, entra de ple l’atenció al client.

4.- Planificació d’accions de màrqueting digital.

Qualitats d’un professional marketing

 1. Prestar atenció a l’entorn corporatiu: El Community Manager és l’ull clínic de l’empresa a les xarxes socials. Es necessari està al corrent de les oportunitats i a les amenaces que la marca pot enfrontar.
 2. Formació continua: Les certificacions, els estudis i la preparació és molt important, però ha d’anar acompanyada de la curiositat i les ganes d’aprendre. S’ha d’estar informat constantment per no quedar-se enrere.
 3. Capacitat d’investigador: És important que tota la informació que es faci servir a les xarxes socials sigui prèviament revisada, analitzada i verificada per comprovar-ne l’autenticitat i evitar errors.
 4. Ser creatiu: Tenir una gran imaginació servirà per explotar les idees i comunicar-les correctament al públic.
 5. Capacitat Analítica: La creativitat i la fluïdesa és important però, ha d’anar acompanyada d’una anàlisi sobre les accions que s’estan duen a terme.
 6. Ser Proactiu: Un Community Manager és aquell que no espera ordres, coneix la seva feina i sempre té alternatives i opcions per no caure a la monotonia.

En el curs de formació sobre el Community Manager que trobaràs en l’APP de Qdcursos assoliràs molts objectius dels quals desataquen:

 • Dominar els principis del màrqueting online i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals online existents.
 • Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
 • Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
 • Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line positiva sobre una empresa, producte o servei.
 • Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials. – Fomentar l’autoaprenentatge, ja que les eines que s’utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.

Escriu el teu comentari